Liseci Darbe

Değerli Dostumuz Av. Şenol Özçakıcı Galatasaray Sk, 2019 Mali Genel Kurul’unu yazdı…

Konunun hukuki açıdan değerlendirmesine girmeden önce, bir taraftar olarak şahsi fikrimi kısaca açıklamak istiyorum. Mustafa Cengiz Yönetiminin, benim de çok sert eleştirdiğim hataları oldu. Ancak bu hataların, Dursun Özbek dönemine yaklaşması mümkün değil. Hal böyleyken, Dursun Özbek yönetimini ibra eden Genel Kurulun, Mustafa Cengiz Yönetimini ibra etmemesi, vicdanları yaralamıştır.

Gelelim konunun hukuki yanına. Galatasaray tüzüğünün, YILLIK OLAĞAN TOPLANTI VE GÜNDEMİ başlıklı 26. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan ‘Yönetim Kurulunun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,’ hükmü uyarınca, Genel kurullarda, mali ve idari açıdan ayrı ayrı ibra oylaması yapılmaktadır. Bu madde uyarınca 2 ayrı oylama yapılması hukuken tartışmalıdır, ancak uygulama da iki ayrı oylama yapılmaktadır.

Bugün yapılan Genel Kurulda, Mustafa Cengiz yönetiminin idari açıdan ibrası oylaması sonucunda, 331 üye ibra edilmesi yönünde oy kullanırken, 358 üye, ibra edilmemesi yönünde oy kullandı. Böylelikle, Mustafa Cengiz Yönetimi idari açıdan ibra edilmemiş oldu.

İdari ibrasızlığının sonucu olarak, Galatasaray Tüzüğünün, Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkilerini düzenleyen 87. maddesinin 22. Fıkrasında yer alan ‘Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,’ hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu, 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak zorunda.Bu 30 günlük süre, Dernekler Yönetmeliğinin 15/6 maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Yönetim Kurulu Başkanına teslimi ile başlar.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının, kendilerine tesliminden sonra, yönetimin önünde 2 seçenek var. Ya, tüzüğün 87/22 maddesi uyarınca, Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak ya da yasal haklarını kullanarak, Genel Kurul kararının iptali için yargıya gitmek. Tüm Galatasaray’lıların hatırlayacağı üzere, benzer süreç Adnan Polat döneminde yaşanmıştı. Adnan Polat Yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi kararı yargıya taşınmış, davaya bakan İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir talebini reddettiği gibi, davayı da reddetmiştir. Temyiz aşamasında, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, ‘Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğünün 26/5. madde ve bendinde; mali ve yönetsel bakımdan aklanmanın (ibranın), ayrı ayrı görüşüleceği hüküm altına alınmış ise de oylamanın ayrı ayrı yapılacağına dair bir düzenleme bulunmadığı gibi, açıkça böyle bir hüküm mevcut olsa dahi denetim kurulunun yukarıda açıklandığı şekilde yönetim kurulunun mali ve yönetsel (idari) yönden yaptıkları çalışmalara ilişkin raporun kabül edilmesi karşısında yönetim kurulunu idari yönden ibra etmeme olanağı ortadan kalkmıştır ve mali yönden ibra, aynı zamanda idari (yönetsel) yönden ibrayı da kapsamaktadır. Spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesi olup, maliyönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur izafe edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.’ gerekçesi ile, yerel mahkeme kararını bozmuştur. Bozmadan sonra, İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilk kararında direnmesi üzerine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu direnme kararını kaldırmış ve İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesince, Galatasaray Spor Kulübü, 27.03.2011 tarihli olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmeme kararının batıl olduğunun tespiti ile iptaline karar verilmiştir.

Adnan Polat döneminde Denetim Kurulu ibra edilmişti, bu sefer Denetim Kurulu da ibra edilmediği için durum farklı diye düşünenler olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim, dün akşam Denetim Kurulunun da ibra edilmemesinin, Adnan Polat emsalini geçersiz kılmak adına planlı yapıldığını düşünüyorum. Ancak bunu planlayanların, Yargıtay’ın kararını iyi okumadığını ve ‘Franck Ribery’ davasında olduğu gibi derslerini iyi çalışmadıklarını düşünüyorum. Yargıtay, GS tüzüğü ‘26/5’teki mali ve yönetsel ibranın ayrı ayrı görüşülmesi hükmünü, görüşme ayrı olsa da, oylamamın da ayrı ayrı olacağı şeklinde bir düzenleme yoktur diye yorumlamamış ve tek oylama yapılması gerektiğini belirtmiştir. Devamla, tüzükte ayrı ayrı oylama şartı olsa bile, ‘Denetim kurulunun, yönetim kurulunun mali ve yönetsel açıdan yaptıkları çalışmalara ilişkin raporun kabul edilmesi karşısında, idari açıdan ibra etmeme seçeneği ortadan kalkmıştır denilmiştir. Burada Yargıtay, Denetim Kurulunun ibra edilip edilmemesine hiç değinmemiştir. Denetim Kurulu raporu uyarınca, Yönetim Kurulu mali açıdan ibra edilmişse, bu idari ibrayı da kapsar demiştir. Dün akşam Mustafa Cengiz Yönetimi mali açıdan neye dayanarak ibra edilmiştir? Tabiki denetim kurulu raporuna dayanarak ibra edilmiştir. Bu da demektir ki, denetim kurulu raporunun mali bölümü ibra edilmiştir. Denetim Kurulu raporuna dayanarak, Yönetim Kurulunun mali açıdan ibra edilmesi, sonra yapılan oylamada Denetim Kurulunun ibra edilmemesi kararına etki edebilir ve bu ibrasızlık da hükümsüz kalabilir diye düşünüyorum. Denetim Kurulu raporu eksik olduğu için ibra edilmedi görüşüne de şu açıdan katılamam; rapor eksikse Divan ‘rapor bulunmayan dönemler’ için neye dayanarak ibra oylaması yaptırdı? Denetim Kurulu görevini eksik yaptı ise, bu eksikliği gidermesini sağlamak kimin görevidir? Denetim Kurulunun hatasının sonucu, Yönetim Kurulunun ibrasızlığı olabilir mi? Denetim Kurulunun görevini yapmaması veya eksik yapmasının sonucu, Yönetim Kurulunun ibrasızlığı olamaz diye düşünüyorum Şayet bir dönem için rapor yoksa, rapor olmadan, ibra oylaması yaptıran divan heyeti bundan sorumludur ve içerikten bağımsız divanın oylama yapılması kararının dahi iptali söz konusu olabilir bence.Sorular ve sorunlar uzar gider. Tüzükte gerekli değişiklikler yapılmazsa, bu tartışmalar Galatasaray’ı hep geriye götürür. Adnan Polat kararı sonrası yapılmadı ama bu Genel Kurul’da yargıya taşınır ve iptal edilirse, GS Tüzüğünün 26/5 maddesinin de, acilen düzenlenmesi gerekmekte diye düşünüyorum.

Genel Kurulda, üyelerin ibra etmemeleri ne kadar hak ise, yönetimin bu kararı yargıya taşıması da o kadar haktır diye düşünüyorum. Bu nedenle, yasal hak kullanımının, ‘kulübü mahkemeye düşürdüler’ gibi bir ithama dönüştürülmesini asla kabul etmiyorum. Yönetimin yargıya başvurması halinde, Adnan Polat emsali ortada iken, mahkemenin tedbir kararı vermesi süpriz olmaz bence. Tedbir kararı verilmesi demek, dava sonuçlanıncaya kadar, idari ibrasızlık kararının sonuç doğurmaması, yani yönetimin görevine devam etmesi ve olağanüstü seçim genel kurulunun, dava sonuna kadar ertelenmesi demektir. İstinaf ve Temyiz aşamaları gözetildiğinde, davanın olağan genel kurul zamanı olan, Mayıs 2021’den önce bitmesi pek mümkün olmaz.  

Girişte de söyledim, Mustafa Cengiz yönetiminin çok sert eleştirdiğim bir çok uygulaması oldu. Ancak bu ibrasızlığın, gerçekten yapılan idari yanlışlardan kaynaklandığını söylemek, hayatın olağan akışına pek uygun değil. Çünki, bu Genel Kurul, Mustafa Cengiz’I, Dursun Özbek’e tepki olarak seçmişti. Ancak aynı Dursun Özbek, aynı Genel Kurul tarafından ibra edilmişti. Hem Dursun Özbek’I, hem de Mustafa Cengiz’I ibra etmeyenlere saygı duyarım. Fakat, şampiyonluğa giderken, ‘dar, liseci’ zihniyetin, kendi iç hesaplaşmaları ve gelecek planlamaları çerçevesinde, bu ibrasızlığın geldiğini söylemek, çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum.

Başkan seçim kararı alsaydı, bunlar yaşanmazdı fikrine de katılmıyorum. Gerçekten ibra edilmemeyi gerektirecek hatalar varsa, adeta ‘seçim rüşveti’ ile bunların üstü mü örtülecek. İbra edilmemeyi gerektirecek hatalar yoksa, ‘ibra’ seçim için tehdit olarak mı kullanılıyor. Bu nedenle, ‘seçim karı alın, ibra edelim’ söylemlerini asla doğru bulmadığımı belirtmek isterim. Ben de başkan olsam, aynı laf bana söylense ve hayır dersem ibra edilmeyeceğimi bilsem de, asla seçim kararı almazdım.

Yönetim yargı yoluna gider ya da gitmez bilemem ama taraftar olarak bizim gündemimiz ve hedefimiz 22. Şampiyonluktur. Bugün oy kullanan 689 üyeden kaçının kombinesi var, kaçı son maçımızda stattaydı, kaçı Kadıköy deplasmanına gitmeyi planlıyor, bunları da merak etmiyor değilim.


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*